velikost textu

Geochemické a izotopové datování recentních povodňových sedimentů řeky Moravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemické a izotopové datování recentních povodňových sedimentů řeky Moravy
Název v angličtině:
Geochemical and isotopic dating of recent flood sediments of Morava River
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Tereza Nováková
Id práce:
103544
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na geochemický výzkum fluviálních sedimentů řeky Moravy v oblasti Strážnického Pomoraví. Cílem diplomové práce je navržení metodiky pro datování říčních sedimentů, uložených v povodí řeky Moravy v průběhu posledních 100 – 200 let, pomocí geochemických metod, především s využitím analýzy antropogenních kontaminantů, která umožňuje jejich chemostratigrafickou korelaci. Práce se zabývá stanovením hloubkových závislostí těžkých kovů, především olova, zinku a mědi, dále měřením magnetické susceptibility, změnami izotopických poměrů olova a ověřením využití geochemických proxy metod pro faciální popis vybraných profilů na základě litologie profilu a stanovení kationtové výměnné kapacity. Dále byla zkoumána také možnost využití izotopu 137Cs k datování sedimentárních profilů.
Abstract v angličtině:
Summary This study was focused on fluvial sedimentary records in the southern part of Morava River - all studied profiles are situated in the study area called Strážnické Pomoraví. Geochemical dating methods and analysis which were applied on river sedimentary records in profiles in this part of Morava River; were performed to show that fluvial sedimentary records are useful environmental archives for determination of anthropogenic contamination in the last 100 - 200 years. Determination of depth dependence of heavy metals – especially Pb, Zn and Cu and other methods such as determination of Pb isotopic ratios and magnetic susceptibility were used for chemostratigraphic correlation of studied profiles. Cation exchange capacity, lithological description of profiles and elementary analysis using EDXRF were used for facial description of profiles. Possibility of using the 137Cs method for geochemical dating of sedimentary profiles was also investigated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tereza Nováková 3.26 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Tereza Nováková 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tereza Nováková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tereza Nováková 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 80 kB