velikost textu

Sociální zákonodárství v letech 1918 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální zákonodárství v letech 1918 - 1938
Název v angličtině:
Social Legislation in the Years 1918 - 1938
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Cempírková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
10354
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Cempírková 3.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Cempírková 4.16 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Cempírková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB