velikost textu

Finanční podpora rodin s dětmi v nové Evropě. Využití metody modelových rodin.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finanční podpora rodin s dětmi v nové Evropě. Využití metody modelových rodin.
Název v angličtině:
Financial support for families in the new Europe. Using the Model family method.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Mitchell, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Id práce:
103505
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodina, sociální stát, rodinná politika, metoda modelových rodin, mezinárodní srovnání, dětská chudoba
Klíčová slova v angličtině:
family, welfare state, family policy, model family method, cross-national comparison, child poverty
Abstrakt:
Dizertační práce mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších devatenácti evropských zemích v roce 2008. Pozornost je zaměřena především na „nové“ evropské země, tj. na region střední a východní Evropy (CEE). Hlavním cílem dizertace je pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjistit, jak si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. Teoretická část studie se zabývá typologiemi sociálního státu a rodinných politik. Analytická část se pomocí metody modelových rodin snaží nalézt odpovědí na následující otázky: Které formy rodinného soužití jsou nejvíce podporovány? Dotuje český sociální systém spíše tradiční rodiny nebo upřednostňuje zaměstnanost matek? Jak si v porovnání s jinými státy Evropy stojí čeští samoživitelé? Je česká rodinná politika zaměřena na stejné typy rodin jako rodinná politika Slovenska? Sledují tyto dvě země stále podobnou linii? A kam s ohledem na zaměření státní finanční podpory zapadají v rámci existujících typologií rodinných politik nové evropské státy? Klíčovým ukazatelem je hodnota rozdílu mezi čistým příjmem domácnosti bezdětného manželského páru a čistým příjmem čisté rodinné domácnosti s dětmi se shodným hrubým příjmem ze mzdy, po započtení všech dostupných dávek, daňových úlev, výdajů na celodenní péči o dítě a státem garantovaného výživného. Studie dále srovnává podporu vyplácenou v průběhu mateřské dovolené, analyzuje vliv dávkového systému na motivaci rodičů vstoupit na trh práce a sleduje souhru systému dávek a daní a míry ohrožení příjmovou chudobou v domácnostech s dětmi v zemích CEE. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Dissertation explores the structure and level of financial support addressed to families with children in the Czech Republic and 19 other European countries as of December 2008. Attention is paid primarily to the “new” European countries, i.e. the region of Central and Eastern Europe (CEE). Through analysis of tax-benefit system this study examines where the Czech Republic stands in respect of family support within the European context and assesses which European policy is most similar to the Czech model of financial family support. There are two main parts. First one introduces the welfare state and family policy typologies and theories. Second one uses the model family method to answer the following questions: Which kind of family composition benefits most from the state support? Does the Czech tax- benefit system prioritize the traditional male-breadwinner family or does it encourage the dual-earner model? What is the position of Czech lone-parent families in comparison to other European countries? Is the Czech family policy aimed at the same types of family with children as is the Slovakian family policy or any other state policy in CEE? Are these two countries still following the same trend in respect to the financial family support? And where do the new European countries fit within the existing family policy typologies in respect to the profile of their financial support to different households with children? The key indicator used in the study represents the difference between the net income of a childless couple and the net income of a family with children earning the same gross wage, accounting for all applicable taxes and benefits. Moreover, the dissertation compares the level of support provided during maternity leave across Europe, addresses shortly the effect of CBP on the motivation for parents to enter the labour market, and finally examines the levels of child income poverty in CEE countries. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Mitchell, Ph.D. 5.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Mitchell, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Mitchell, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Mitchell, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB