velikost textu

Jan Kotík 1916-2002 - monografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Kotík 1916-2002 - monografie
Název v angličtině:
Jan Kotík 1916-2002 - A Monograph
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
103504
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
20. století; malířství, užité umění; Skupina 42; informel, kaligrafie, abstraktní expresionismus, minimalismus, arte povera, neo-expresionismus; modernismus, avantgarda, originalita; obraz, malířský objekt, kompozice a struktura obrazové plochy;
Klíčová slova v angličtině:
20th century; painting, design; Group 42; informal art, calligraphy, abstract expressionism, minimalism, arte-povera, neo-expressionism; modernism, avant-garde, originality; a painting, a painting object, a composition and a structure of the painting;
Abstrakt:
Abstrakt Monografická studie „Jan Kotík 1916–2002“ představuje v kontextu českého a evropského výtvarného umění šíři výtvarné a teoretické tvorby výtvarníka, teoretika, publicisty, pedagoga, který nesporně patří ke klíčovým osobnostem českého uměleckého dění 2. poloviny 20. století. Uměleckohistorické zhodnocení díla bylo založeno na soupisu výtvarného i teoretického díla a na zpracování rozsáhlé dokumentace uložené v Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a v řadě soukromých archivů v Čechách a Berlíně. Při uměleckohistorickém hodnocení tvorby byla použita metoda organického propojení poznatků biografického a uměleckohistorického rázu s citacemi z autorových teoretických projevů, v kontextu obecnějších kulturních a historických okolností doby. Studie je členěna do kapitol reflektujících chronologii uměleckého vývoje Jana Kotíka: „Ateliér otce Pravoslava a období studia“, „Se Skupinou 42“, „Možnosti umění užitého“, „Obraz-věc“, „Berlínský pobyt“ a „Návraty“. 1
Abstract v angličtině:
Abstract A monograph on Jan Kotík (1916–2002) introduces both his art and theoretical work, it deals with a historical and cultural context of the now-defunct Czechoslovakia. Kotík’s – an artist’s, theoretician’s, published author’s, educator’s – artwork enjoys a prominent position in the context of Czech art of the second half of 20th century. An art-historical assessment of artwork was based on Kotik’s artwork inventory and on all the documentation on Kotik’s life and art work archived in the Documentation Department of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the CR and in private archives in the CR and Berlin. The study is based on a method of organic combination of biographical data and art-historical data with quotation of Kotik’s theoretical texts. An evolution of artist’s work is demonstrated chronologically with the context to Czech and world art. The monograph includes chapters: “Father Pravoslav’s Art Studio and Study Years”, “Art Group 42”, “Possibilities of Applied Art”, “Painting-Object”, “Stay in Berlin”, “Returns”. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 63 kB