velikost textu

Sociální prostředí a problémy nových rezidentů suburbií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální prostředí a problémy nových rezidentů suburbií
Název v angličtině:
Social environment and new suburbanites´problems
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Věra Matěková
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Id práce:
103480
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
8. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT. Suburbanizace je proces, který je spojen s politickými, ekonomickými a společenskými změnami v naší republice po sametové revoluci v r. 1989. V 90. letech 20. století byly vytvořeny nové podmínky pro suburbánní rozvoj. V současnosti se mnoho geografů zabývá suburbanizací. Rozhodla jsem se zabývat tímto procesem, protože jsem učitelka zeměpisu a žiji v pražském zázemí, kde je suburbanizační proces nejintenzivnější. Tato práce se zabývá vlivem suburbanizace na populační vývoj ve čtyřech případových lokalitách a v okrese Praha-východ. Je zaměřena na problémy spojené se suburbanizací a důsledky suburbanizace. Cílem je zjistit, zda jsou noví rezidenti spokojeni s životem v suburbiu. Práce je zakončena diskusí o využití tohoto tématu ve výuce geografie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT. Suburbanization is a process that is connected with political, economic and social changes in our republic after the Velvet Revolution in 1989. New conditions were created for suburban development in the 1990s. At present a lot of geographers pay attention to suburbanization. I have decided to deal with this process because I am a geography teacher and I live in Prague´s hinterland, where suburbanization develops most of all. This work deals with the influence of suburbanization on population development in four case localities and in the district of Prague-East. It is focused on problems and consequences connected with suburbanization. The aim is to find out whether new suburbanites are satisfied with the life in suburbium. The work concludes with a discussion about this topic use in geography lessons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Věra Matěková 6.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Věra Matěková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Věra Matěková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 81 kB