velikost textu

Úloha metabotropních glutamátových receptorů v percepci bolesti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha metabotropních glutamátových receptorů v percepci bolesti
Název v angličtině:
The role of metabotropic glutamate receptors in pain perception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Helena Jindrová
Vedoucí:
doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
Id práce:
103433
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mGluRs, bolest, G-proteiny, hyperalgezie, alodynie, zánět
Klíčová slova v angličtině:
mGluRs, pain, G-proteins, hyperalgesia, allodynia, inflammation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Jindrová 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Diana Špicarová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 392 kB