text size

Obraz ženy v japonské populární kultuře.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Obraz ženy v japonské populární kultuře.
Titile (in english):
Image of Woman in Japanese Popular Culture in the 2nd half of the 20th century
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Anna Křivánková
Supervisor:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Opponents:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Thesis Id:
103304
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East Asian Studies (21-UDV)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
History and Culture of Asian and African Countries (XDAA)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
27/09/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Klíčová slova: genderové stereotypy, Japonsko, populární kultura, komiks, rjósai kenbo, manga
Keywords:
gender stereotypes, Japan, popular culture, comics, rjósai kenbo, manga
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce navazuje na předchozí studium moderní japonské společnosti a populární kultury, tentokrát s přihlédnutím k genderovým stereotypům, konkrétně k negativní stereotypizaci žen. Silná konfuciánská tradice spolu se snahou o modernizaci země dala v Japonsku ve 2. polovině 19. století vzniknout ideálu „dobré ženy, moudré matky“ (rjósai kenbo), jehož duch v japonské společnosti dodnes přežívá v podobě značného tlaku na dodržování genderových rolí; ještě na přelomu tisíciletí čelily ty japonské ženy, které se tlaku společnosti odmítly podvolit, nejrůznějším formám skryté i otevřené diskriminace, jejíž součástí byla též intenzivní negativní stereotypizace. Jelikož v utvrzování (ale též narušování) stereotypů obecně hrají velkou roli média a populární kultura, zaměří se tato práce na analýzu dobových popkulturních médií (zejména komiksu) a pokusí se odhalit, zda japonská populární kultura 20. století pomáhala udržovat ideologický status quo, či zda dokázala na dominantní ideologii odpovídat narušováním zavedených stereotypů. Klíčová slova: genderové stereotypy, Japonsko, populární kultura, komiks, rjósai kenbo, manga
Abstract:
Abstract This thesis follows my previous studies of modern Japanese society and popular culture. I will especially focus on gender stereotypes, particularly negative stereotypes concerning women who refuse to bow to a substantial pressure from society endowed with a strong Confucian tradition. It was this very tradition – together with a foreign concept akin to the Western domesticity cult – what gave rise to the ideal of „good wife, wise mother“ (rjósai kenbo), which at least in some form remains quite tangible even in contemporary Japanese society. One of the tasks this thesis wants to undertake is to describe how the negative stereotyping of women who stood in either conscious or natural opposition towards this ideal affected portrayal of women in Japanese popular culture (especially comics), which can be a very good perpetuator of all kinds of stereotypes. At the same time, I would like to find out whether it managed to partially subvert at least some of the negative images of women who refused to be good wives and wise mothers. Key words: gender stereotypes, Japan, popular culture, comics, rjósai kenbo, manga
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Křivánková 6.35 MB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Křivánková 209 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Křivánková 207 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Anna Křivánková 929 kB
Download Supervisor's review doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 380 kB
Download Opponent's review doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 360 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 270 kB
Download Defence's report 155 kB