velikost textu

Obraz ženy v japonské populární kultuře.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz ženy v japonské populární kultuře.
Název v angličtině:
Image of Woman in Japanese Popular Culture in the 2nd half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Křivánková
Školitel:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Id práce:
103304
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: genderové stereotypy, Japonsko, populární kultura, komiks, rjósai kenbo, manga
Klíčová slova v angličtině:
gender stereotypes, Japan, popular culture, comics, rjósai kenbo, manga
Abstrakt:
Abstrakt Práce navazuje na předchozí studium moderní japonské společnosti a populární kultury, tentokrát s přihlédnutím k genderovým stereotypům, konkrétně k negativní stereotypizaci žen. Silná konfuciánská tradice spolu se snahou o modernizaci země dala v Japonsku ve 2. polovině 19. století vzniknout ideálu „dobré ženy, moudré matky“ (rjósai kenbo), jehož duch v japonské společnosti dodnes přežívá v podobě značného tlaku na dodržování genderových rolí; ještě na přelomu tisíciletí čelily ty japonské ženy, které se tlaku společnosti odmítly podvolit, nejrůznějším formám skryté i otevřené diskriminace, jejíž součástí byla též intenzivní negativní stereotypizace. Jelikož v utvrzování (ale též narušování) stereotypů obecně hrají velkou roli média a populární kultura, zaměří se tato práce na analýzu dobových popkulturních médií (zejména komiksu) a pokusí se odhalit, zda japonská populární kultura 20. století pomáhala udržovat ideologický status quo, či zda dokázala na dominantní ideologii odpovídat narušováním zavedených stereotypů. Klíčová slova: genderové stereotypy, Japonsko, populární kultura, komiks, rjósai kenbo, manga
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis follows my previous studies of modern Japanese society and popular culture. I will especially focus on gender stereotypes, particularly negative stereotypes concerning women who refuse to bow to a substantial pressure from society endowed with a strong Confucian tradition. It was this very tradition – together with a foreign concept akin to the Western domesticity cult – what gave rise to the ideal of „good wife, wise mother“ (rjósai kenbo), which at least in some form remains quite tangible even in contemporary Japanese society. One of the tasks this thesis wants to undertake is to describe how the negative stereotyping of women who stood in either conscious or natural opposition towards this ideal affected portrayal of women in Japanese popular culture (especially comics), which can be a very good perpetuator of all kinds of stereotypes. At the same time, I would like to find out whether it managed to partially subvert at least some of the negative images of women who refused to be good wives and wise mothers. Key words: gender stereotypes, Japan, popular culture, comics, rjósai kenbo, manga
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Křivánková 6.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Křivánková 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Křivánková 207 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Křivánková 929 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB