velikost textu

České království, soused Bavorska v pozdním středověku a raném novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České království, soused Bavorska v pozdním středověku a raném novověku
Název v angličtině:
Kingdom of Bohemia - Neighbour of Bavaria in the Late Middle Ages and in the Early Modern Times
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Herglová
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Id práce:
103166
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bavorsko, České království, (Dolní) Bavorsko - Straubing, Bavorsko-Mnichov, Bavorsko-Landshut, Bavorsko-Ingolstadt, dílčí bavorská vévodství, 15. století, 16. století, královské volby, bavorská válka 1420-1422, husitské války, bratislavský rozsudek 1429, Zikmund Lucemburský, Vilém III. Mnichovský, Albrecht III. Mnichovský, Ludvík IX. Landshutský, Albrecht IV. Mnichovský, Vilém IV. Bavorský, Ludvík X. Bavorský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad
Klíčová slova v angličtině:
Bavaria, Kingdom of Bohemia, (Lower) Bavaria-Straubing, Bavaria-Munich, Bavaria-Landshut, Bavaria-Ingolstadt, partial duchies of Bavaria, 15th century, 16th century, royal elections, Bavarian war 1420-1422, Hussite wars, Pressburg decisíon 1429, Sigismund of Luxemburg, Wilhelm III of Bavaria-Munich, Albrecht III of Bavaria-Munich, Ludwig IX of Bavaria-Landshut, Albrecht IV of Bavaria-Munich, Wilhelm IV of Bavaria, Louis/Ludwig X of Bavaria, Ladislaus Posthumus, George of Bohemia
Abstrakt:
DISERTAČNÍ PRÁCE Ivana HERGLOVÁ --- ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ – SOUSED BAVORSKA V POZDNÍM STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU --- Abstrakt --- Práce se zabývá styčnými momenty české a bavorské historie (především z hlediska politických dějin) v 15. a začínajícím 16. století. Centrem její pozornosti jsou vztahy Českého království a čtyř dílčích vévodství, do kterých bylo v této době Bavorské vévodství rozděleno – (Dolní) Bavorsko-Straubing, Bavorsko-Mnichov, Bavorsko-Landshut a Bavorsko- Ingolstadt. Text disertace je rozdělen do čtyř velkých oddílů. Prvním je období husitských válek, dále jde o českou královskou volbu roku 1440 Albrechta III. Mnichovského a její odmítnutí tímto vévodou. Následuje spolupráce Českého království s landshutským dílčím vévodstvím za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Práci uzavírá pohled na pokus bavorských vévodů (nyní již opět sjednoceného vévodství) Viléma IV. a Ludvíka X. o zisk české královské koruny ve snaze zamezit hegemonii Habsburků ve středoevropském prostoru.
Abstract v angličtině:
DOCTORAL THESIS Ivana HERGLOVÁ --- KINGDOM OF BOHEMIA – NEIGHBOUR OF BAVARIA IN THE LATE MIDDLE AGES AND IN THE EARLY MODERN TIMES --- Abstract --- The thesis is dedicated to research in the field of Bavarian-Bohemian relations, mainly in the field of politics, in the 15th and early 16th century. Main interest is given to the contacts between the Kingdom of Bohemia and the four partial duchies into which Bavaria was subdivided in this period – (Lower) Bavaria-Straubing, Bavaria-Munich, Bavaria-Landshut and Bavaria-Ingolstadt. The work is divided into four large parts. The first goes on the Hussite Wars (1419-1434/36). The second part analyses Czech royal election of the year 1440 and the motives of the selected candidate, the duke Albrecht III of Bavaria-Munich, to finally decline the election. This chapter is followed by a summary of the political cooperation between Czech kings Ladislaus Posthumus (1453-1457) and George of Podiebrad (1458-1471) and the duke Louis/Ludwig IX of Bavaria-Landshut. The last chapter of the thesis describes the attempt of the Bavarian dukes (of the now reunited Duchy of Bavaria) William/Wilhelm IV and Louis/Ludwig X to become the kings of Bohemia as a part of their competition for hegemony in the middle European region with the house of Habsburg.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Herglová 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Herglová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Herglová 123 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivana Herglová 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB