velikost textu

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika trestní odpovědnosti právnických osob
Název v angličtině:
Issues of criminal liability of juridical persons
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
JUDr. Vladimír Stibořík
Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.
Id práce:
10314
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D. 6.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Stibořík 564 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc. 582 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 387 kB