velikost textu

Poškozený v českém a polském trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený v českém a polském trestním řízení
Název v angličtině:
Injured person in Czech and Polish criminal procedure
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jan Sváček
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
Id práce:
10313
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak, Ph.D. 5.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. 628 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB