velikost textu

Vliv inzulínu a glykémie na oxidační stres

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv inzulínu a glykémie na oxidační stres
Název v angličtině:
Effect of insulin on blood glucose and oxidative stress
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michal Žourek, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Oponenti:
Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Prof.MUDr. Jan Filipovský, CSc.
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
Id práce:
103092
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 10. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oxidační stres, inzulín, glykémie
Klíčová slova v angličtině:
oxidative stress,insulin,blood glucose
Abstrakt:
Autor se zabývá oxidačním stresem a jeho vlivem na patogenezi nejrůznějších onemocnění včetně rozvoje inzulínové resistence. Práce je členěna obvyklým způsobem na přehled současných poznatků o problematice, metodiku, výsledky, diskuzi a závěry. Součástí práce je popis experimentu na zvířeti v bdělém stavu, jehož zavedení na naše Pracoviště bylo jedním z úkolů této postgraduální práce.
Abstract v angličtině:
The author deals with oxidative stress and its effects on the pathogenesis of various diseases including the development of insulin resistance. The work is divided in the usual way overview of current knowledge on the issues, methods, results, discussion and conclusions. Part of this work is to describe an animal experiment in the waking state, whose introduction to our department was one of the tasks of this graduate work. 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michal Žourek, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michal Žourek, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michal Žourek, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 893 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. 1.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Jan Filipovský, CSc. 1.73 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 552 kB