velikost textu

Kulturní instituce v systému řízené kultury. SNKLHU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní instituce v systému řízené kultury. SNKLHU
Název v angličtině:
Cultural institution in the controlled culture system. Publishing company SNKLHU
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Eva Forstová
Školitel:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jan Balon, PhD.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
103012
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
instituce, nakladatelství, SNKLHU, systém, plán, norma
Klíčová slova v angličtině:
institution, publishing house, system, plan, norm
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na poznání místa a funkce kulturní instituce v systému řízené kultury. Není orientována jen teoreticky, podstatné otázky jsou řešeny na konkrétním příkladu instituce v určitých společensko-hospodářských souvislostech, Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v letech 1953–1960. Na základě zkoumání pravidel řízení nakladatelských podniků v centrálně-přídělovém systému se v práci ukazuje, jak se v jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí druhé poloviny minulého století v bývalém Československu uskutečňovala nakladatelská praxe. Jak byly v uvedené instituci plněny úkoly vyplývající z ideologicky motivované hospodářské a ediční politiky strany a vlády a této politice podřizovány vnitřní nakladatelské procesy.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis is focused on research into cultural institution. It is not only theoretical; it takes an interest in concrete institution, the former SNKLHU publishing company, in certain historical period of the years 1953–1960. It is based on research into the rules established by the policy of the Communist Party to control economy and society. It points out how one of the most important cultural institutions of the second half of the last century in Czechoslovakia under these rules implemented the job of publishing books. How this institution fulfilled tasks resulting form the cultural politics motivated by the communist ideology and subordinated its management and editorial policy to it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Eva Forstová 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Eva Forstová 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Eva Forstová 29 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Eva Forstová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Balon, PhD. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB