velikost textu

Postavení proprezidentské strany v politickém a stranickém systému Ruské federace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení proprezidentské strany v politickém a stranickém systému Ruské federace
Název v angličtině:
Party of power in the Russian government and party system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. David Příhoda
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
102987
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ruská federace, Jednotné Rusko, proprezidentská strana, prezident, politické strany, Putin, prezidentská administrativa, centrismus
Klíčová slova v angličtině:
Russian Federation, United Russia, party of power, president, political parties, Putin, prezident administration, centrism
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá pozicí proprezidentských stran v ruském politickém a stranickém systému. Práce vychází z předpokladu, že exekutiva, především pak prezident, je nejvýznamnější součástí politického systému. Proprezidentské strany jsou zakládány exekutivou a jejich úkolem je získat ve volbách takový výsledek, který by zajistil proprezidentskou většinu ve Státní dumě. Jde tedy o strany zakládané shora. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována exekutivě. Je zde popsáno postavení prezidenta a vlády a vztahy mezi jednotlivými exekutivními orgány. Druhá část je věnována politickým stranám a stranickému systému. Nejprve představuje příčiny slabého postavení politických stran, poté se věnuje periodizaci vývoje stranického systému. Druhá část je zakončena představením základních stranických rodin. Třetí část je věnována konkrétním příkladům proprezidentských stran. Nejdřív je zde definován koncept proprezidentské strany. Poté následují proprezidentské strany budované za prezidenta Jelcina. Tato část je zakončena představením stran, které vznikaly za prezidenta Putina. V postoji k proprezidentským stranám se Jelcinovo i Putinovo prezidentství odlišovalo.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with parties of power in the Russian government and party system. There is supposed that the executive branch, namely president, is most significant part of the Russian government. Parties of power are established by executive with aim to reach places enough in State Duma to posses majority of seats. They are set down from above. The work is divided into three parts. The first one is focused on executive branch. Here are described power of president and government and relationships among other executive bodies. The second part deals with political parties and party system. First, there are introduced the reasons why political parties are so weak. Periodization of party system and performance of party families follow. The third part is focused on parties of power. First of all, we try to define this concept. The attantion is than turned to the parties established during Yeltsin era. Parties established during Putin era follow. Putin and Yeltsin differ in their attitude to the party of power.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Příhoda 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Příhoda 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Příhoda 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 928 kB