velikost textu

Dva české pokusy o evropskou integraci v 15. až 17. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dva české pokusy o evropskou integraci v 15. až 17. století
Název v angličtině:
The Two Czech Tries of European Integration in 15th and 17th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Svoboda
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
10298
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Svoboda 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Svoboda 767 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Svoboda 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB