velikost textu

Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích)
Název v angličtině:
Jan Quirin Jahn and the dictionary of the history of art? (Beginning of the history of the art in Bohemia)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Marešová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponenti:
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Id práce:
102962
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čechy – Quirin Jahn – Pelzel – dějiny umění – 18. století
Abstrakt:
Abstrakt Práce je věnována osobnosti malíře a osvícenského erudity v jedné osobě, Janu Jakubovi Quirinu Jahnovi (1739–1802) a jeho nedokončenému projektu dějin umění založeném na životopisech umělců. Protože součástí práce je také komentovaná edice, je rozdělena na dvě části – teoretickou studii a komentovanou edici. Teoretická část sumarizuje vývoj biografií umělců od antiky až do konce 18. století v Evropě. Další kapitoly jsou pak zaměřeny na osobnost Jana Jakuba Quirina Jahna a jeho rukopis o dějinách umění. Tento rukopis se skládá ze tří částí – úvodní historické studie, výběru životopisů umělců, kteří do Jahnovy současnosti působili v Čechách a z ukázky medailonů, které Jahn shromažďoval excerpcí ze zahraniční literatury, doplňoval archivním výzkumem a nakonec je řadil do složek podle panování.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Práce je věnována osobnosti malíře a osvícenského erudity v jedné osobě, Janu Jakubovi Quirinu Jahnovi (1739–1802) a jeho nedokončenému projektu dějin umění založeném na životopisech umělců. Protože součástí práce je také komentovaná edice, je rozdělena na dvě části – teoretickou studii a komentovanou edici. Teoretická část sumarizuje vývoj biografií umělců od antiky až do konce 18. století v Evropě. Další kapitoly jsou pak zaměřeny na osobnost Jana Jakuba Quirina Jahna a jeho rukopis o dějinách umění. Tento rukopis se skládá ze tří částí – úvodní historické studie, výběru životopisů umělců, kteří do Jahnovy současnosti působili v Čechách a z ukázky medailonů, které Jahn shromažďoval excerpcí ze zahraniční literatury, doplňoval archivním výzkumem a nakonec je řadil do složek podle panování.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Marešová, Ph.D. 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Marešová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Marešová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Marešová, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Mádl, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB