velikost textu

Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Název v angličtině:
U. S. Foreign Policy Towards Cuba 1958-1965
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Fiala
Školitel:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Id práce:
102909
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kuba, studená válka, kubánsko-americké vztahy, Spojené státy, Sovětský svaz, mezinárodní vztahy, karibská krize, invaze v Zátoce sviní, jaderné zbraně, John F. Kennedy, československo-kubánské vztahy, zahraniční politika, kubánská revoluce, rovnováha sil, ideologie, diktatury, reformní komunisté, socialismus
Klíčová slova v angličtině:
Cuba, Cold war, U.S.-Cuban relations, the United States of America, the Soviet Union, international relations, foreign policy, Bay of Pigs, nuclear weapons, the Cuban Missile Crisis, the Cuban Revolution, John F. Kennedy, Czechoslovak-Cuban relations, balance of power, ideology, dictatorships, reform communism, socialism
Abstrakt:
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958-1965 U.S. Foreign Policy Towards Cuba, 1958-1965 PhDr. Jaroslav Fiala Abstrakt Práce se zabývá zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958-1965. Analyzuje v první řadě příčiny a vznik kubánsko-amerického napětí v době, kdy na Kubě zvítězila revoluce vedená Fidelem Castrem. Ukazuje, jakým způsobem politika Spojených států a kontext studené války přispěly k politické polarizaci a radikalizaci na Kubě. Práce analyzuje, do jaké míry se lokální konflikt v podmínkách studené války transformoval do „mezinárodní občanské války“. Cílem práce je obhájit tezi, že revoluční Kuba v první polovině šedesátých let ovlivnila globální rovnováhu sil mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Úvodní kapitoly shrnují předpoklady a příčiny kubánské revoluce, analyzují vztahy USA a spřátelených diktatur a zahraniční politiku vůči vládě Fulgencia Batisty na Kubě. Práce pokračuje povstáním proti Batistovi a partyzánskou válkou, v níž se nepřímo angažovaly Spojené státy. Kvůli komplexnímu pochopení dobových událostí využívá multiarchivní výzkum amerických, britských a československých pramenů. Jejich srovnání ukazuje, do jaké míry byli Kubánci schopni jednat nezávisle, a pomáhá porozumět logice východoevropské politiky. Práce zároveň analyzuje reakci Spojených států na revoluci, stejně jako příčiny, průběh a důsledky karibské krize. Dále se zabývá možnostmi zlepšení vztahů Kuby a USA v první polovině šedesátých let. A v neposlední řadě na vybraných příkladech analyzuje, v čem spočívala přitažlivost kubánské revoluce jako symbolu pro obyvatele západního i východního bloku. Klíčová slova: Kuba, studená válka, kubánsko-americké vztahy, Spojené státy, Sovětský svaz, mezinárodní vztahy, karibská krize, invaze v Zátoce sviní, jaderné zbraně, John F. Kennedy, československo-kubánské vztahy, zahraniční politika, kubánská revoluce, rovnováha sil, ideologie, diktatury, reformní komunisté, socialismus.  
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the U.S. foreign policy towards Cuba in the years 1958-1965. It analyses sources of U.S.-Cuban hostility at the beginning of the Fidel Castro era. It shows, how the U.S. foreign policy and the beginning of Cold war contributed to polarization as well as radicalization of politics in Cuba. Thus, it analyses the change of a local conflict into the „international civil war“. The aim of the thesis is to argue that Cuba influenced the global balance of power between the Soviet Union and the United States at the beginning of 1960´s. The introductory chapters summarize the causes of the Cuban Revolution, the U.S. policy toward friendly dictators, mainly toward Fulgencio Batista in Cuba. Next part deals with the guerilla warfare against Batista and the extent of U.S. influence on this insurrection. The thesis uses a multi-archival research of the U.S. as well as Czech and British sources. The comparison of sources shows the extent of independent Cuban actions and helps to comprehend the logic of the Eastern-European foreign policy. The thesis further analyses the U.S. reaction on Cuban Revolution as well as causes and consequences of the Cuban Missile crisis. Moreover, it deals with the possibilities of improvement in the U.S.-Cuban relations. Last but not least it also analyses the appeal of the Revolution as a symbolic force on people both in the West and the East. Key words: Cuba, Cold war, U.S.-Cuban relations, the United States of America, the Soviet Union, international relations, foreign policy, Bay of Pigs, nuclear weapons, the Cuban Missile Crisis, the Cuban Revolution, John F. Kennedy, Czechoslovak- Cuban relations, balance of power, ideology, dictatorships, reform communism, socialism.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Fiala 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Fiala 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Fiala 58 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Fiala 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB