velikost textu

Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English
Název v češtině:
Formální vyjádřování kategorie určenosti v albánštině. Popis na základě srovnání s angličtinou.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Orkida Backus Borshi
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Oponenti:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Id práce:
102848
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
albánština, angličtina, určitý člen, určitá forma, reference, srovnávací lingvistika
Klíčová slova v angličtině:
Albanian, English, definite article, definite form, reference, contrastive description
Abstrakt:
Abstrakt Práce popisuje způsoby vyjadřování kategorie určenosti v albánštině. Vzhledem k tomu, že kategorie určenost nebyla dosud v tomto jazyce zevrubně popsána, používá práce jako východiska popis této kategorie v angličtině, kde byla naopak podrobena detailnímu rozboru mnoha autory z různých hledisek teoretických i praktických. Klíčová slova: albánština, angličtina, určitý člen, určitá forma, reference, srovnávací lingvistika
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the means of expressing the category of definiteness in Albanian. Inasmuch as this category has not been comprehensively analyzed in this language so far, the starting point of the thesis is the description of this category in English which, by contrast, has been subject to a detailed analysis by many authors from different aspects both theoretical and practical. Keywords: Albanian, English, definite article, definite form, reference, contrastive description
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Orkida Backus Borshi 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Orkida Backus Borshi 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Orkida Backus Borshi 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Orkida Backus Borshi 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Klégr 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 865 kB