velikost textu

The Developmental Typology of the Fastest Growing Portion of the Metropolitan USA in the Decade from 2000 to 2010

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Developmental Typology of the Fastest Growing Portion of the Metropolitan USA in the Decade from 2000 to 2010
Název v češtině:
Vývojová typologie nejrychleji rostoucí části metropolitních USA v desetiletí mezi roky 2000 a 2010
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Kohl
Vedoucí:
doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Id práce:
102736
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
metropolitní oblasti; USA; realitní trh; migrace; obyvatelstvo; ekonomická krize; realitní bublina; recese; zotavení
Klíčová slova v angličtině:
metropolitan areas; USA; housing market; migration; population; economic crisis; housing bubble; recession; recovery
Abstrakt:
Tento text byl napsán jakožto diplomová práce magisterského studijního oboru „Regionální a politická geografie.“ Zaměřuje se na vývoj nejrychleji rostoucích metropolitních oblastí ve Spojených státech mezi dvěma posledními sčítáními lidu. Ekonomická krize konce desetiletí byla významným vývojovým předělem. Cílem výzkumu bylo vytvořit vývojovou typologii nejrychleji rostoucích metropolitních oblastí. Text analyzuje klasifikační data za účelem rozhodnutí, jaké vývojové typy mezi metropolitními oblastmi byly. Významným faktorem přispívajícím k vysokým populačním ziskům v nejrychleji rostoucích metropolitních oblastech byla migrace vyvolaná realitní bublinou.
Abstract v angličtině:
This text was written as a diploma thesis of master’s degree study course “Regional and political geography.” It focuses on the development between the last two censuses, of the fastest growing metropolitan areas in the United States. The economic crisis of the late 2000s has been a major turning point of the decade. The goal of the research was to create a developmental typology of the fastest growing metros. The text analyzes “classifiers” data in order to decide what developmental types have been among the metros. A major factor contributing to high population gains in the fastest growing metros was the migration induced by the housing bubble.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Kohl 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Kohl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Kohl 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB