velikost textu

Drevený kostol Sv. Anny v Tatranskej Javorine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Drevený kostol Sv. Anny v Tatranskej Javorine
Název v češtině:
Dřevěný kostel Sv. Anny v Tatranské Javorine
Název v angličtině:
Wooden church of St. Anne in Tatranská Javorina, Slovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
MgA. Bc. Hana Krupová
Vedoucí:
Mgr. Stefan Scholz
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Konzultant:
Mgr. Stefan Scholz
Id práce:
102703
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
farní organizace, sakrální architektura 19. a 20. století ve střední Evropě
Klíčová slova v angličtině:
parrish organization, sacral architecture of the 19. and 20. century in central Europe
Abstrakt:
ABSTRAKT V práci jsme se zabývali originálním příkladem neogotické dřevěné sakrální architektury ze začátku 20. století v horském prostředí Vysokých Tater na Slovensku – kostelem sv. Anny v Tatranské Javorině. Spracovali jsme typologii stavby a písemné prameny, pojednávající o inventáři kostela, později o opravách dřevěného objektu. Zaznamenali jsme farský život filiálky v translokácích mezi dvěma farnostma. Za osobní přínos pokladáme odhalení autora návrhu stavby (Karl Klimm), jak též určeni předlohy pro zkoumanou stavbu. Klíčová slova dŕevěná architektura architektura Vysokých Tater neogotika dřevěný kostel Hohenlohe-Oehringen Údaj o počtu znaků počet stránek: 121 počet slov: 22 694 počet znaků bez mezer: 138 875 počet znaků s mezerami: 161 775
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In this thesis, we have dealt with an original example of Early 20th Century Neo-Gothic sacral architecture in a mountinous setting of the High Tatras in Slovakia – St. Anne Church in Tatranská Javorina. We have analyzed the typologiy of the building, as well as written sources on inventory? of the church, as well as on later maintenance works. We made a record of a local ecclesiastical life, influenced by translocations between two parishes. The special impact of this thesis is the definition both of the designer (Karl Klimm) and the model of the examined building. Key word: wood architecture architecture of High Tatras wooden church Hohenohe-Oehringen neogotic Pages: 121 Words: 22 694 Marks (without interspace): 138 875 Marks (cum interspace): 161 775
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Bc. Hana Krupová 13.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Bc. Hana Krupová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Bc. Hana Krupová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stefan Scholz 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 362 kB