velikost textu

Řízení před Ústavním soudem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení před Ústavním soudem
Název v angličtině:
Proceedings before the Constitutional Court
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Žaneta Svobodová
Oponenti:
JUDr. Jiří Hřebejk
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
102652
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud České republiky a řízení před ním je stále aktuálním tématem díky významným kauzám, které ovlivňují nejen široké spektrum veřejnosti, ale dění vůbec. Tento orgán ochrany ústavnosti se „předvedl“ celou řadou významných kauz a judikátů. Vydal již řadu nálezů, které znamenaly významný zásah do našeho právního řádu. Judikatura Ústavního soudu se tak stává klíčovou součástí ústavní praxe a začala významně ovlivňovat právní praxi vůbec. Ve své práci se zabývám procesněprávními aspekty řízení před Ústavním soudem a snažím se podtrhnout význam této ústavní instituce.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is Constitutional Court proceedings. The Constitutional Court of the Czech Republic and its proceedings are still topical owing to important cases which influence not only the broad public but also the course of events in general. This judicial body responsible for the protection of constitutionalism has made a mark with a number of important cases and judicatives. It has issued a lot of awards which represented a major intervention in our law system. Hence, the judicature of the Constitutional Court becomes a key part of the constitutional practice, and it has started to significantly influence legal practice in general. In my thesis I have focused on the procedural law aspects of proceedings before the Constitutional Court while trying to highlight the significance of this constitutional institution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Žaneta Svobodová 904 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Žaneta Svobodová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Žaneta Svobodová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Hřebejk 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB