velikost textu

Právní ochrana databází v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní ochrana databází v Evropské unii a ve Spojených státech amerických
Název v angličtině:
Legal protection of databases in the European Union and the United States of America
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Andrejaš
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
102649
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní ochrana databází, Evropská unie, Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
Legal protection of databases, European Union, United States of America
Abstrakt:
Tato práce popisuje a prostřednictvím komparativní analýzy porovnává právní ochranu databází v USA a EU. EU, s cílem získat přední místo ve světovém databázovém průmyslu, zavedla ve všech členských státech EU právní experiment ve formě takřka revolučního způsobu ochrany databází zvláštním právem pořizovatele databáze, právem sui generis, chránícím databáze na základě pouhého vkladu pořizovatele databáze, bez ohledu na autorskoprávní požadavek jedinečnosti. USA právo sui generis dle směrnice nenabízí, poskytuje nicméně celou škálu tradičních právních prostředků ochrany databází. Prostřednictvím komparativní analýzy tradiční i současné právní ochrany databází v USA a EU a objektivního hodnocení směrnice a jejího dopadu na databázový průmysl EU popírá autorka argumenty příznivců zavedení práva sui generis v USA. Potvrzuje zároveň svou úvodní hypotézu, že USA nepostrádá právo sui generis a nemá žádný důvod uvést tento právní experiment do svého zavedeného a fungujícího právního systému. 1
Abstract v angličtině:
This Paper presents a comparative analysis of legal protection of databases in USA and EU. EU, with the intention to strengthen it´s postition in the world database industry, introduced by a Directive 96/9/EC a legal experiment of sui generis right to databases, protecting databases on the basis of an investment only, regardless of the coypright law requirement of originality. USA does not offer the Directive´s sui generis right, however protects the databases by whole range of traditional means of legal protection. On the basis of the comparative analysis of the traditional and present legal protection of databases in the EU and USA, as well as a critical assessment of the Directive and it´s impact on the EU database industry, the Author rebuts the U.S. sui generis right proponents' arguments and proves her initial hypothesis that USA does not lack sui generis right protection, nor does it have a single reason to introduce this legal experiment into it´s well established and working legal system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Andrejaš 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Andrejaš 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Andrejaš 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB