velikost textu

Právní aspekty příjmové stránky rozpočtu obcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty příjmové stránky rozpočtu obcí
Název v angličtině:
Legal aspects of revenue side of municipal budgets
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Lukáš Váňa, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
10258
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Váňa, Ph.D. 5.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Váňa, Ph.D. 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Váňa, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 817 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 596 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 216 kB