velikost textu

Politické probuzení islámu (Blízký východ, nerovnoměrná modrnizace a vzestup islamistických hnutí)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické probuzení islámu (Blízký východ, nerovnoměrná modrnizace a vzestup islamistických hnutí)
Název v angličtině:
Political awakening of Islam (Middle East, uneven modernization and the rise of political Islam)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Oponenti:
Doc. Miloš Mendel, CSc.
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Konzultant:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
102558
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Blízký východ, nerovnoměrná modernizace, politický islám
Klíčová slova v angličtině:
Middle East, uneven modernization, Political Islam
Abstrakt:
Anotace: Studie se zabývá příčinami (a) růstu politického napětí a především (b) příčinami vzestupu popularity islamistických hnutí (od umírněných egyptských Muslimských bratří či turecké AKP až po militantní skupiny uchylující se k terorismu) v regionu Blízkého východu v druhé polovině 20. století. Zabývá se tak konfliktem stávajících zdiskreditovaných a nepopulárních politicko-ekonomických elit a jejich vyzyvateli v podobě politického islámu. Základní příčiny jsou spatřovány v nerovnoměrném procesu modernizace: (1) příliš rychlém tempu socio- demografické změny (urbanizace, demografická revoluce, expanze vzdělávacích systémů a médií), (2) pomalejším a nestabilním růstu ekonomickém (především trh práce) a (3) zcela mizivé změně politického subsystému. Nerovnoměrnost blízkovýchodního modernizačního procesu ve všech jeho uvedených dimenzích je podrobně mapována a dokládána s pomocí příslušných empirických ukazatelů. Tento pohled je rozšířen o systematickou komparaci průběhu modernizace v dalších post-koloniálních regionech současného světa. Ale je naznačeno také srovnání s ranou modernizací evropskou, která byla provázena také obdobně vyostřeným sociálním konfliktem, který se však odlišoval dominancí soupeřících sekulárních ideologií. K tomuto nerovnoměrnému vývoji dochází v kontextu diskreditace sekulárních ideologií a v kontextu islámského náboženství, které poskytuje politicky relevantní symboly, koncepty a imaginaci. A také ve specifickém mezinárodně-politickém kontextu. Vystupňovaný politický konflikt a vzestup islamismu je tak spatřován jako důsledek mnohostranné a komplexní interakce aspektů nerovnoměrné modernizace a kontextu, ve kterém k ní dochází.
Abstract v angličtině:
Abstract: The study deals with roots of (a) rise of political tensions and (b) roots of rise of political Islam (from Muslim Brotherhood and Turkish AKP up to militant Islamic organizations) in the Middle East in the second half of the 20th century. So it deals with conflict between corrupt and highly unpopular political and economical elite and its challengers recruiting from Islamic movements. The basic roots of this conflict and rise of political Islam are seen in highly uneven modernization process: (1) very rapid social and demographic change (urbanization, media expansion, demographic transition, and educational system expansion), (2) slow going and unstable economic development and (3) unchanging political subsystem. This uneven and deformed Middle Eastern modernization pattern is in detail documented by empirical macro-indicators. It is systematically compared with the modernization process in other post-colonial world macro-regions as well as with early European modernization which was accompanied by sharp social conflict, however dominated by rival secular ideologies. The Middle Eastern highly uneven pattern of modernization is under way in the context of discredited secular ideologies and in the context of Islamic religion with its political relevant imaginary, concepts and symbolism as well as in the broader specific international context. Growing political conflict and the rise of Islamism is seen as a consequence of multiple and highly complex interaction among various aspects of uneven modernization process, Islamic social and political imagination and the unfavorable international context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Černý, Ph.D. 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Černý, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Černý, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Miloš Mendel, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB