velikost textu

Ochrana těhotných žen a matek v pracovněprávních vztazích a jejich hmotné zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana těhotných žen a matek v pracovněprávních vztazích a jejich hmotné zabezpečení
Název v angličtině:
Protection of pregnant women and mothers in labour-law relations and their material security
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Vendula Šmídová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
102486
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 7. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovněprávní vztah, mateřská dovolená, rodičovská dovolená,
Klíčová slova v angličtině:
Employment relationship, maternity leave, parental leave.
Abstrakt:
Abstrakt Práce na téma: „Ochrana těhotných žen a matek v pracovněprávních vztazích a jejich hmotné zabezpečení“ uceleně rozebírá právní úpravu pracovněprávní ochrany a sociálního zabezpečení těhotných žen a matek v české právní úpravě. Smyslem práce je zhodnotit prvky této ochrany v české právní úpravě z hlediska jejich správnosti a spravedlnosti a v případě potřeby navrhnout postup de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis “Protection of pregnant women and mothers in labour-law relations and their material security” comprehensively analyzes labour legislation and social security protection of pregnant women and mothers in the Czech legislation. The purpose of this thesis is to evaluate the elements of this protection in the Czech legislation with respect to their correctness and fairness and if necessary to propose the procedure of de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Vendula Šmídová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Vendula Šmídová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Vendula Šmídová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 484 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB