velikost textu

Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století
Název v angličtině:
Metamorphosis of Space. Models of space in the Czech and Russian lyriical poetry of the late 19th and early 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Id práce:
102485
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prostor v literatuře, Lyrická poezie, Model prostoru, Dekadence, Anněnskij I., Brjusov V., Hlaváček K., Březina O.
Klíčová slova v angličtině:
Space in the literature, Lyrical poetry, Model of space, Decadence, I. Annensky, V. Bryusov, K. Hlaváček, O. Březina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB
Stáhnout Errata PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. 77 kB