velikost textu

Občanskoprávní ochrana tělesné integrity fyzické osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanskoprávní ochrana tělesné integrity fyzické osoby
Název v angličtině:
Civil protection of physical integrity of the individual
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Halounová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
10241
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Halounová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Halounová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Halounová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB