velikost textu

Blücherův palác a barokní tvorba v Opavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Blücherův palác a barokní tvorba v Opavě
Název v angličtině:
Blücher's palace and the Baroque production in Opava
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Stuchlíková
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
102380
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Opava, baroko, Blücher, palác, Slezsko, Morava, architektura, Vídeň
Klíčová slova v angličtině:
Opava, Baroque, Blücher, palace, Silesia, Moravia, architecture, Vienna
Abstract v angličtině:
The main objective of the Bachelor thesis was the performance of the baroque palace with the name Blücher, which is located in the centre of Opava, familiarity with its complicated historical and building developments, survey of facades, interiors, documentation of the palace, but also describe political and cultural circumstances in which this Baroque work was created.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Stuchlíková 6.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Stuchlíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Stuchlíková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB