velikost textu

Využití taneční terapie v rehabilitaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití taneční terapie v rehabilitaci
Název v angličtině:
Use of dance therapy in rehabilitation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Klára Novotná
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eliška Pincová
Id práce:
102337
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tanečně-pohybová terapie; psychoterapie; kinezioterapie
Klíčová slova v angličtině:
dance movement therapy, psychotherapy, kineziotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Novotná 671 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Pincová 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB