velikost textu

Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie.
Název v angličtině:
Film festivals in relation to the margins of cinema
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Andrea Slováková
Školitel:
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Id práce:
102335
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Filmová věda (XFV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Filmové festivaly, festivalová studia, festivalová organizace, nový institucionalismus, diskurz, kulturní pole
Klíčová slova v angličtině:
Film festivals, festival studies, festival organization, new institucionalism, discourse, cultural field
Abstrakt:
Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie 2016 PhDr. Andrea Slováková Abstrakt Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie se soustředí na prezentaci především experimentálních filmů na filmových festivalech. Práce analyzuje především specializované přehlídky experimentálního filmu, uvádí historický exkurz do prezentace filmové avantgardy ve vztahu k fenoménu filmových festivalů. Metodologicky však vychází z přístupu interdisciplinárně propůjčeného z politických věd, diskurzivního nového institucionalismu, který adaptuje do pole festivalových studií. Zkoumá, jak se diskurzivní moc uvnitř festivalové organizace utváří a posiluje, a také k čemu slouží. Zavádí koncepty zastřené a průzračné diskurzivní vrstvy, mezi nimiž je argumentační vrstva, která mnohdy obsahuje i argumentační fikce. Část diskurzivního působení, resp. moci festivalové organizace slouží k jejímu ovlivňování kulturního pole, značná část však slouží zachování samotné organizace. Zkoumá, které části organizace jsou klíčovými uzly ve smyslu produkce diskurzivní moci. Na diskurzivní moc festivalů prezentujících experimentální film se dívá z hlediska procesů a struktury uvnitř organizace.
Abstract v angličtině:
Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie 2016 PhDr. Andrea Slováková Abstrakt Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie se soustředí na prezentaci především experimentálních filmů na filmových festivalech. Práce analyzuje především specializované přehlídky experimentálního filmu, uvádí historický exkurz do prezentace filmové avantgardy ve vztahu k fenoménu filmových festivalů. Metodologicky však vychází z přístupu interdisciplinárně propůjčeného z politických věd, diskurzivního nového institucionalismu, který adaptuje do pole festivalových studií. Zkoumá, jak se diskurzivní moc uvnitř festivalové organizace utváří a posiluje, a také k čemu slouží. Zavádí koncepty zastřené a průzračné diskurzivní vrstvy, mezi nimiž je argumentační vrstva, která mnohdy obsahuje i argumentační fikce. Část diskurzivního působení, resp. moci festivalové organizace slouží k jejímu ovlivňování kulturního pole, značná část však slouží zachování samotné organizace. Zkoumá, které části organizace jsou klíčovými uzly ve smyslu produkce diskurzivní moci. Na diskurzivní moc festivalů prezentujících experimentální film se dívá z hlediska procesů a struktury uvnitř organizace.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Andrea Slováková 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Andrea Slováková 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Andrea Slováková 261 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Andrea Slováková 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Bilík, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.52 MB