velikost textu

Dá se nahrát indie? Proces nahrávání indie kapely z etnomuzikologického hlediska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dá se nahrát indie? Proces nahrávání indie kapely z etnomuzikologického hlediska
Název v angličtině:
The Contemporary Indie Scene in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Kraus
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
Id práce:
102320
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební antropologie; indie; nahrávání; distribuce
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology; indie; recording; distribution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Kraus 1.13 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB