velikost textu

Incidenční spory v konkurzu a ve vyrovnání s přihlédnutím k úpravě v SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Incidenční spory v konkurzu a ve vyrovnání s přihlédnutím k úpravě v SRN
Název v angličtině:
Incidental Proceedings (Actions under the Bankruptcy and Composition Act)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Michal, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
10231
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Michal, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Michal, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Michal, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 11 kB