text size

Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Renesanční nástěnná malba a sgrafito na fasádách domů v Prachaticích
Titile (in english):
Renaissance mural paintings and sgraffiti on the facades in town Prachatice
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Gabriela Žabková
Supervisor:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Thesis Id:
102279
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (M8109)
Study branch:
History of Art (DU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sgrafito, nástěnná malba, renesance, Prachatice, Rožmberkové, měšťané
Keywords:
sgraffiti, mural painting, renaissance, Prachatice, Rosenberg, citizens
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce zpracovává renesanční fasádní nástěnné malby a sgrafita v Prachaticích. Časově je práce vymezena 16. stoletím, kdy město vlastnili Rožmberkové. Největší rozkvět města je spojen s vládou Viléma z Rožmberka v 2. polovině 16. století, kdy ve městě také vnikly všechny výpravnější figurální výzdoby domů. Výzdoba jednotlivých domů odráží postupný majetkový vzestup prachatických měšťanů. Realizace z 50. a 60. let 16. století jsou spíše výtvarně a také technologicky skromnější. Největší vzepětí jak majetkové tak také umělecké lze sledovat od začátku 70. let. Hrdost měšťanů a jejich estetické nároky nejlépe dokládá výzdoba Staré radnice. Nesmírně zajímavá a kvalitní výzdoba prachatických domů otvírá jako celek řadu otázek. Vedle dílenských a uměleckých souvislostí s ostatními jihočeskými městy, je to problém autenticity památky. Na některých fasádách, které byly pokládány za renesanční, se již s renesanční malbou ve skutečnosti nesetkáme. Jedná se o barokní novotvary, které motivickými částmi navázaly na původní výzdobu. Výrazné jsou odkazy na Rožmberky, které připomíná téměř každá fasáda. To nelze vysvětlit jinak, než jako výraz subordinace majiteli panství a tamnímu panovníkovi. Rožmberky na počátku 17. století v této roli vystřídal český král a říšský císař. KLÍČOVÁ SLOVA - Prachatice - renesance - sgrafito - nástěnná malba - Rožmberkové - měšťané
Abstract:
ABSTRAKT Práce zpracovává renesanční fasádní nástěnné malby a sgrafita v Prachaticích. Časově je práce vymezena 16. stoletím, kdy město vlastnili Rožmberkové. Největší rozkvět města je spojen s vládou Viléma z Rožmberka v 2. polovině 16. století, kdy ve městě také vnikly všechny výpravnější figurální výzdoby domů. Výzdoba jednotlivých domů odráží postupný majetkový vzestup prachatických měšťanů. Realizace z 50. a 60. let 16. století jsou spíše výtvarně a také technologicky skromnější. Největší vzepětí jak majetkové tak také umělecké lze sledovat od začátku 70. let. Hrdost měšťanů a jejich estetické nároky nejlépe dokládá výzdoba Staré radnice. Nesmírně zajímavá a kvalitní výzdoba prachatických domů otvírá jako celek řadu otázek. Vedle dílenských a uměleckých souvislostí s ostatními jihočeskými městy, je to problém autenticity památky. Na některých fasádách, které byly pokládány za renesanční, se již s renesanční malbou ve skutečnosti nesetkáme. Jedná se o barokní novotvary, které motivickými částmi navázaly na původní výzdobu. Výrazné jsou odkazy na Rožmberky, které připomíná téměř každá fasáda. To nelze vysvětlit jinak, než jako výraz subordinace majiteli panství a tamnímu panovníkovi. Rožmberky na počátku 17. století v této roli vystřídal český král a říšský císař. KLÍČOVÁ SLOVA - Prachatice - renesance - sgrafito - nástěnná malba - Rožmberkové - měšťané
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Gabriela Žabková 2.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Gabriela Žabková 28 kB
Download Abstract in english Mgr. Gabriela Žabková 28 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 67 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 33 kB
Download Defence's report 26 kB