velikost textu

Elektronické platby a evropské právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické platby a evropské právo
Název v angličtině:
Electronic payments and European law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Kateřina Varenne, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
Prof. JUDr. Jan Dědič
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
10226
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Varenne, Ph.D. 7.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Varenne, Ph.D. 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Varenne, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Jan Dědič 744 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 263 kB