text size

Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací
Titile (in english):
Athletae Christi. Early Christian Hagiography between Imitation and Rewriting
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
Supervisor:
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Opponents:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
Thesis Id:
102231
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Study programm:
Philology (P7310)
Study branch:
Classical Philology (XKLF)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/06/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
raně křesťanská literatura; hagiografie; mučedníci; Passio Perpetuae et Felicitatis; Augustinus; druhý literární život
Keywords:
early Christian literature; hagiography; martyrs; Passio Perpetuae et Felicitatis; Augustine; literary "Nachleben"
Abstract (in czech):
ČESKÁ ANOTACE (= předběžná náplň práce) „Umučení Perpetuy a Felicity“ (Passio Perpetuae et Felicitatis) patří mezi nejvýznamnější texty rané křesťanské hagiografie. V poslední době mu byla věnována značná badatelská pozornost, nicméně jeho „Nachleben“ zůstává stranou zájmu. Jedná se přitom o velmi důležitý aspekt v dějinách tohoto textu i látky. Text sám si brzy vydobyl jistou kanoničnost a autoritu u věřících, v církvi i mezi křesťanskými intelektuály, ačkoli obsahuje řadu inovativních prvků, které mají potenciálně subverzivní charakter vzhledem k uspořádání křesťanské společnosti a církevní hierarchii. Právě přítomnost těchto prvků, v kombinaci se všeobecnou oblíbeností Perpetuina příběhu, vedla k celé řadě přepracování a úprav ještě během pozdní antiky. Cílem práce je jednak analyzovat text sám s důrazem na tyto prvky se sociálně subverzivním potenciálem, jednak popsat jeho manipulativní réécriture u pozdějších křesťanských autorů (Tertullianus, Augustinus, pseudo-Augustinus).
Abstract:
ANGLICKÁ ANOTACE (= předběžná náplň práce) Passio Perpetuae and Its Reflection in the Literature of Ancient Church The “Passion of Perpetua and Felicity” (Passio Perpetuae et Felicitatis) is one of the most renowned texts of early Christian hagiography. Accordingly, it has been enjoying a renewal of scholarly interest in the last decades. However, surprisingly little attention was paid to its literary “Nachleben”, and there exist virtually no studies focusing on its reception in the subsequent literature of the early Church. Seemingly simple narrative, describing the martyrdom of a group of North African Christians, has been held in high esteem since its composition. It acquired almost “canonical” status and was considered authoritative not only by the mass of simple believers but by the Christian intellectuals, too. Though highly venerated in the early Church, it contained a number of innovative and – in the context of Antique and early Christian society – potentially subversive features. These novel features were felt to undermine the existing social order and hierarchy, and it was necessary to “explain them away” in order to make the text more compliant with traditional and generally accepted social values. This was then often taken into account, when later authors and interpreters refer to the text. The aim of this dissertation is first to analyse these potentially subversive features of this narrative (thanks to which, however, it acquired its fame and became a model for another passions of the martyrs), and then to illuminate how it was re-written by its later interpreters (Tertullian, Augustine) because these features, in the later theological contexts, ceased to correspond to the new ideal of sanctity.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. 1.58 MB
Download Abstract in czech 61 kB
Download Abstract in english 31 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. 262 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Bažil, Ph.D. 89 kB
Download Opponent's review prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 75 kB
Download Opponent's review PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 55 kB
Download Defence's report 71 kB