velikost textu

Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací
Název v angličtině:
Athletae Christi. Early Christian Hagiography between Imitation and Rewriting
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Oponenti:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
Id práce:
102231
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
raně křesťanská literatura; hagiografie; mučedníci; Passio Perpetuae et Felicitatis; Augustinus; druhý literární život
Klíčová slova v angličtině:
early Christian literature; hagiography; martyrs; Passio Perpetuae et Felicitatis; Augustine; literary "Nachleben"
Abstrakt:
ČESKÁ ANOTACE (= předběžná náplň práce) „Umučení Perpetuy a Felicity“ (Passio Perpetuae et Felicitatis) patří mezi nejvýznamnější texty rané křesťanské hagiografie. V poslední době mu byla věnována značná badatelská pozornost, nicméně jeho „Nachleben“ zůstává stranou zájmu. Jedná se přitom o velmi důležitý aspekt v dějinách tohoto textu i látky. Text sám si brzy vydobyl jistou kanoničnost a autoritu u věřících, v církvi i mezi křesťanskými intelektuály, ačkoli obsahuje řadu inovativních prvků, které mají potenciálně subverzivní charakter vzhledem k uspořádání křesťanské společnosti a církevní hierarchii. Právě přítomnost těchto prvků, v kombinaci se všeobecnou oblíbeností Perpetuina příběhu, vedla k celé řadě přepracování a úprav ještě během pozdní antiky. Cílem práce je jednak analyzovat text sám s důrazem na tyto prvky se sociálně subverzivním potenciálem, jednak popsat jeho manipulativní réécriture u pozdějších křesťanských autorů (Tertullianus, Augustinus, pseudo-Augustinus).
Abstract v angličtině:
ANGLICKÁ ANOTACE (= předběžná náplň práce) Passio Perpetuae and Its Reflection in the Literature of Ancient Church The “Passion of Perpetua and Felicity” (Passio Perpetuae et Felicitatis) is one of the most renowned texts of early Christian hagiography. Accordingly, it has been enjoying a renewal of scholarly interest in the last decades. However, surprisingly little attention was paid to its literary “Nachleben”, and there exist virtually no studies focusing on its reception in the subsequent literature of the early Church. Seemingly simple narrative, describing the martyrdom of a group of North African Christians, has been held in high esteem since its composition. It acquired almost “canonical” status and was considered authoritative not only by the mass of simple believers but by the Christian intellectuals, too. Though highly venerated in the early Church, it contained a number of innovative and – in the context of Antique and early Christian society – potentially subversive features. These novel features were felt to undermine the existing social order and hierarchy, and it was necessary to “explain them away” in order to make the text more compliant with traditional and generally accepted social values. This was then often taken into account, when later authors and interpreters refer to the text. The aim of this dissertation is first to analyse these potentially subversive features of this narrative (thanks to which, however, it acquired its fame and became a model for another passions of the martyrs), and then to illuminate how it was re-written by its later interpreters (Tertullian, Augustine) because these features, in the later theological contexts, ceased to correspond to the new ideal of sanctity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Bažil, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB