velikost textu

Problematika dokazování v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika dokazování v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Issues of evidence production in civil proceedings
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jindřich Kysela
Školitel:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Robert Waltr
Id práce:
10215
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřich Kysela 6.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřich Kysela 234 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřich Kysela 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 990 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Robert Waltr 1.5 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 240 kB