velikost textu

Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition
Název v češtině:
Cantiones Bohemicae – Kompozice a tradice
Název v angličtině:
Cantiones bohemicae - Komposition und Tradition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jan Ciglbauer
Školitel:
doc. PhDr. David Eben, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
Inga Mai Groote
Id práce:
102086
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Cantio, Antifona, Tropus, Versus, Conductus, Lejch, Gregoriánský chorál, Salve Regina, Píseň, Latinská duchovní píseň, Pozdní středověk, Střední Evropa, Záviš, Vojtěch Raňkův, Augustiniáni-kanovníci, Univerzita, Hudba na univerzitě, Officium, Kancionál
Klíčová slova v angličtině:
Cantio, Antiphona, Trope, Vers, Conductus, Lai, Gregorian Chant, Salve Regina, Song, Latin song, Late Middle Ages, Central Europe, Zawissius, Adalbert Ranconis, Canons Regular of Saint Augustine, University, Music at University, Office, Cantionale
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Ciglbauer 41.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Ciglbauer 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Ciglbauer 137 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Jan Ciglbauer 2.88 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Inga Mai Groote 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.1 MB
Stáhnout Errata Jan Ciglbauer 380 kB