velikost textu

Komentovaný překlad dokumentárně­historického textu: Виталий Шенталинский, Рабы Свободы, Москва 2009 (vybraná část – Пуля вместо точки. Борис Пильняк)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad dokumentárně­historického textu: Виталий Шенталинский, Рабы Свободы, Москва 2009 (vybraná část – Пуля вместо точки. Борис Пильняк)
Název v angličtině:
Annotated translation of the text of the historical documentary: Vitalij Shentalinskij, Raby svobody, Moskva 2009 (selected part – Pulya vmesto tochki. Boris Pilnyak)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Paton
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
Id práce:
102079
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Překladatelství a tlumočnictví - ruština - východoevropská studia se specializací ukrajinistika (TR UKR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad, překladatelské problémy, kulturní reálie, Boris Pilňak, Sovětský svaz, represe
Klíčová slova v angličtině:
translation, translation problems, cultural facts, Boris Pilnyak, Soviet Union, repressions
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl provést komentovaný překlad dokumentárněhistorického textu. V tomto konkrétním případě se jedná o jednu kapitolu z trilogie Raby Svobody spisovatele Vitalije Šentalinského. V komentáři byla pozornost věnována problémům nejen na jednotlivých jazykových úrovních, ale také ve sféře kultury a dalších oblastech. Teoretická část, která se opírá především o české a slovenské teoretické práce o překladu Jiřího Levého a Antona Popoviče, by zároveň měla pomoci hlouběji pochopit roli překladatele a jednotlivé způsoby, jimiž překladatel vybírá určité konkrétní řešení překladatelsky obtížných míst. Klíčová slova: překlad, překladatelské problémy, kulturní reálie, Boris Pilňak, Sovětský svaz, represe
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this Master Thesis is to present annotated translation of the text from the historical documentary by trilogy author Vitalij Shentalinskij „Raby Svobody“. In the commentary attention was paid not only to problems at various language levels, but also to cultural and the other influences. The theoretical part, which is based on Czech and Slovakian theoretical works of Jiri Levy and Anton Popovic, could also help to facilitate deeper understanding the role of the translator and alternative ways of how the translator can de- duce a solution to particular translation problems. Key words: translation, translation problems, cultural facts, Boris Pilnyak, Soviet Union, repressions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Paton 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Paton 745 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Paton 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Paton 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB