velikost textu

Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji
Název v angličtině:
Analysis of the Dyje River floods generation and their development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iva Grecmanová
Vedoucí:
Ing. Lucie Březková
Oponent:
Ing. Eva Soukalová, CSc.
Id práce:
102010
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
povodně, sezonalita povodní, hydrosynoptika, Dyje
Klíčová slova v angličtině:
floods, flood seasonality, hydrosynoptics, Dyje River
Abstrakt:
Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výskytem povodní v povodí horního toku Dyje po závěrový profil Podhradí nad Dyjí. Jsou analyzovány povodňové epizody z hlediska jejich vzniku, četnosti výskytu, sezonality, trendu ve výskytu, příčinných povětrnostních situací. K analýze byl použit soubor dat ČHMÚ pro profil Podhradí v období 1934-2010 (maximální měsíční průtoky a povodňové vlny). Dále jsou zhodnoceny fyzicko-geografické poměry povodí a jejich možný vliv na výskyt a průběh povodní. Byla určena dvě období povodňového neklidu v zimě (hlavně v březnu) a podružné období v létě. Zimní povodně vznikají táním sněhu při prudkých oblevách spolu s dešťovými srážkami, letní z trvalých i přívalových srážek. Jako příčinné povětrnostní situace byly určeny zejména západní cyklonální proudění, brázda nízkého tlaku a cyklóna nad střední Evropou. V posledním desetiletí výrazně vzrostl výskyt povodní na horní Dyji i jejich extremita, tři největší změřené povodně proběhly právě v této době. Klíčová slova: povodně, sezonalita povodní, hydrosynoptika, Dyje Analysis of the Dyje River floods generation and their development Abstract This master thesis focuses on the flood events on the upper Dyje River catchment to the Podhradí nad Dyjí profile. It analyses the flood regime, the frequency of flood events, the seasonality of their occurrence, the causal circulation conditions of the atmosphere, mechanism of genesis of extreme floods. Data from Podhradí nad Dyjí gauging station were applied for analysis. The input data were monthly peak discharges and 1hour-step flood discharges (1934-2010). Also physical-geographical characteristics of the catchment are discussed as factors influencing runoff condition in there. The highest flood occurrence frequency was identified in late winter (March) and in summer. The causes of winter floods are rapid warming and snow thawing accompanied by rain and summer floods are caused by frontal and torrential rain. As the causal weather situations western cyclonic circulations, trough of low pressure air and cyclone over central Europe were analysed. The highest flood activity was recognized in the last decade, when three major flood events occurred. Key words: floods, flood seasonality, hydrosynoptics, Dyje River 3
Abstract v angličtině:
Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výskytem povodní v povodí horního toku Dyje po závěrový profil Podhradí nad Dyjí. Jsou analyzovány povodňové epizody z hlediska jejich vzniku, četnosti výskytu, sezonality, trendu ve výskytu, příčinných povětrnostních situací. K analýze byl použit soubor dat ČHMÚ pro profil Podhradí v období 1934-2010 (maximální měsíční průtoky a povodňové vlny). Dále jsou zhodnoceny fyzicko-geografické poměry povodí a jejich možný vliv na výskyt a průběh povodní. Byla určena dvě období povodňového neklidu v zimě (hlavně v březnu) a podružné období v létě. Zimní povodně vznikají táním sněhu při prudkých oblevách spolu s dešťovými srážkami, letní z trvalých i přívalových srážek. Jako příčinné povětrnostní situace byly určeny zejména západní cyklonální proudění, brázda nízkého tlaku a cyklóna nad střední Evropou. V posledním desetiletí výrazně vzrostl výskyt povodní na horní Dyji i jejich extremita, tři největší změřené povodně proběhly právě v této době. Klíčová slova: povodně, sezonalita povodní, hydrosynoptika, Dyje Analysis of the Dyje River floods generation and their development Abstract This master thesis focuses on the flood events on the upper Dyje River catchment to the Podhradí nad Dyjí profile. It analyses the flood regime, the frequency of flood events, the seasonality of their occurrence, the causal circulation conditions of the atmosphere, mechanism of genesis of extreme floods. Data from Podhradí nad Dyjí gauging station were applied for analysis. The input data were monthly peak discharges and 1hour-step flood discharges (1934-2010). Also physical-geographical characteristics of the catchment are discussed as factors influencing runoff condition in there. The highest flood occurrence frequency was identified in late winter (March) and in summer. The causes of winter floods are rapid warming and snow thawing accompanied by rain and summer floods are caused by frontal and torrential rain. As the causal weather situations western cyclonic circulations, trough of low pressure air and cyclone over central Europe were analysed. The highest flood activity was recognized in the last decade, when three major flood events occurred. Key words: floods, flood seasonality, hydrosynoptics, Dyje River 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Grecmanová 3.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Grecmanová 579 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Grecmanová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Grecmanová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Březková 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eva Soukalová, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 81 kB