velikost textu

Vnímání městského prostoru každodenních cest

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání městského prostoru každodenních cest
Název v angličtině:
The Perception of Urban Space on Daily Trips
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc.
Id práce:
101929
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V současné době dosáhl podíl světové populace žijící ve městech historického maxima a nadále se zvyšuje. Miliardy lidí každodenně cestují za prací, službami nebo vzděláváním. Pravidelný způsob pohybu se významnou měrou podílí na zažívání konkrétního prostoru všedního dne a vytváření obrazu města. Navzdory tomu způsoby každodenního cestování dosud nebyly jako techniky přístupu k prostředí a metoda tvorby životního prostoru dostatečně prozkoumány. Jak je specificky vnímán prostor města lidmi, kteří cestují různými dopravními prostředky? Jaká charakteristická místa a prostředí zaznamenávají lidé při různých druzích cest? Práce podává přehled dosavadních etnologických a antropologických přístupů k prostoru. Na konkrétním případu Prahy dále představuje širší kulturní kontext denní prostorové mobility. A do třetice práce obsahuje výsledky terénního výzkumu, který popisuje konkrétní prostorové vjemy obyvatel Prahy při různých způsobech pohybu. Today the world population has reached its historical maximum and continues to rise. Billions of people travel in everyday life either to work and school or for community services. The daily practice of commuting substantially contributes to the perception of space of everyday life and to the image of city landscape. Nevertheless the means of everyday transit was not so far investigated as ways how to perceive the environment and method to create life-space. How is the city landscape specifically seen by commuters in different means of transport? What specific places and surroundings people encounter on the different ways of their everyday trips? This paper starts by presentation of different methods of investigation of space in ethnology and anthropology. On the example of Prague presents a broader overview to cultural context of daily space mobility. The third part of paper gives a result of concrete field study, how differently people commuting by diverse means of transportation describe the space and place around them.
Abstract v angličtině:
Today the world population has reached its historical maximum and continues to rise. Billions of people travel in everyday life either to work and school or for community services. The daily practice of commuting substantially contributes to the perception of space of everyday life and to the image of city landscape. Nevertheless the means of everyday transit was not so far investigated as ways how to perceive the environment and method to create life-space. How is the city landscape specifically seen by commuters in different means of transport? What specific places and surroundings people encounter on the different ways of their everyday trips? This paper starts by presentation of different methods of investigation of space in ethnology and anthropology. On the example of Prague presents a broader overview to cultural context of daily space mobility. The third part of paper gives a result of concrete field study, how differently people commuting by diverse means of transportation describe the space and place around them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 116 kB