text size

Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě
Titile (in english):
Invasions of phytophagous insects in Central Europe
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Aneta Rejmanová
Supervisor:
Mgr. Pavel Špryňar
Opponent:
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Thesis Id:
101927
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Botany (31-120)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
nepůvodní druhy, hostitelské rostliny, interakce rostliny-hmyz
Keywords:
aliens, host plants, plant-animal interactions
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se invazemi fytofágního hmyzu ve střední Evropě (hlavně v České republice). Shrnula jsem zde poznatky z českých i zahraničních studií zabývajících se touto problematikou. Biologické invaze jsou v dnešní době významným fenoménem. Na území České republiky se vyskytuje okolo 400 druhů nepůvodního hmyzu, z toho asi polovinu tvoří hmyz fytofágní. Ve své práci jsem se zabývala terminologií, která se váže k tomuto tématu, některými obecnějšími zákonitostmi ve vztahu rostlin a hmyzu, primárními areály nepůvodního hmyzu, způsobem jejich přenosu a jejich významem. Vybrala jsem také několik známých zástupců pro lepší ilustraci a snažila jsem se zjistit, které rostliny napadá nepůvodní hmyz nejvíce. Klíčová slova: nepůvodní hmyz, fytofágní, rostlina, invazivní
Abstract:
Abstract This Bachelor thesis is meant as a literature search concerned with invasions of phytophagous insects in Central Europe (mainly in the Czech Republic). I have summarized the findings from Czech and foreign studies dealing with this issue. Biological invasions are now a significant phenomenon. About 400 species of non-native insects occur in the Czech Republic, of which about half are phytophagous insects. In my Bachelor thesis I dealt with terminology that related to this subjekt, some more general regularities in the relationship of plants and insects, the primary areas of non-native insects, their pathways and their impact. I also chose few well-known representatives for better ilustration and I trying to find out, which plants non-native insect attacks the most. Key words: alien insects, phytophagous, plant, invasive
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Aneta Rejmanová 1.35 MB
Download Abstract in czech Bc. Aneta Rejmanová 107 kB
Download Abstract in english Bc. Aneta Rejmanová 47 kB
Download Supervisor's review Mgr. Pavel Špryňar 62 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. 23 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB