velikost textu

Účinnost oběti: Duchové přírody a duše lidí v mayské kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinnost oběti: Duchové přírody a duše lidí v mayské kultuře
Název v angličtině:
The Efficacy of Sacrifice: Natural Spirits and Human Souls in Maya Culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kapusta
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.
Id práce:
101916
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mayové; Guatemala; oběť; dar; poutnictví; kosmologie a rituál; příroda a kultura; ontologický obrat; fenomenologická antropologie
Klíčová slova v angličtině:
Maya; Guatemala; sacrifice; gift; pilgrimage; cosmology and ritual; nature and culture; ontological turn; phenomenological anthropology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kapusta 4.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kapusta 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kapusta 53 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Kapusta 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 381 kB