text size

Realizace dopravních projektů v kontextu rozvojových os Česka

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Realizace dopravních projektů v kontextu rozvojových os Česka
Titile (in english):
The Implementation of Transport Projects in the Context of Developing Axes in Czechia
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michal Horáček
Supervisor:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Opponent:
ing. Vladimír Šourek
Thesis Id:
101842
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (B1301)
Study branch:
Geography and Cartography (BGEKA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce se zabývá tématem realizace dopravních koridorů v kontextu rozvojových os Česka. V úvodu se práce zabývá obecným definováním termínu dopravní koridor spolu s popisem metodických a legislativních dokumentů. Následuje vymezení dopravních os, zejména TEN-T, v rámci Evropy a Česka. Hlavní část práce diskutuje strategické dokumenty v sektoru dopravy a dopravní politiku z hlediska provázanosti plánů a možností realizace. V závěru jsou definované nedostatky dopravní sítě Česka spolu s vyhodnocením vztahu mezi plánováním a realitou.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the implementation of transport corridors in the context of the Czech Republic’s development axes. A general definition of transport corridors is initially presented along with their supporting methodological and legislative documents. Next, the thesis is devoted to showing geography affects TEN-T sites in Europe and the Czech Republic, respectively. Main part discusses the strategic documents in the transport sector and transport policy coherence related to compliance with implementation plans. In conclusion, transport network’s problems are indentified and an evaluation of the relationship between planning and reality is presented.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michal Horáček 2.19 MB
Download Abstract in czech Bc. Michal Horáček 41 kB
Download Abstract in english Bc. Michal Horáček 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 226 kB
Download Opponent's review ing. Vladimír Šourek 512 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 80 kB