velikost textu

Vlastními slovy studentů a podle výsledků estů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby adminisrace testů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastními slovy studentů a podle výsledků estů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby adminisrace testů
Název v angličtině:
In Their Own Words and By the Test Results: A mixed methods study of the comparison of two modes of test administration
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Oponenti:
doc. Dr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
PhDr. Tomáš Gráf
Id práce:
101816
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
test pokroku z angličtiny, papírová forma testu, počítačová forma testu, způsoby zadávání, porovnání, konvergentní paralelní smíšená metoda, kvantitativní a kvalitativní data, ekvivalence, vlastní zpětná vazba, gender, typ otázky, manipulace, orientace, okamžitý výsledek, preference
Klíčová slova v angličtině:
English achievement test, pencil and paper-based test (PPT), computer-based test (CBT), modes of administration, comparison, convergent parallel mixed methods design, quantitative and qualitative data, equivalency, self-report feedback, gender, question type, manipulation, orientation, immediacy of results, preference
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D. 5.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D. 7.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Linda Nepivodová, Ph.D. 901 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Gráf 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.18 MB