velikost textu

Rozdílné konceptualizace ‚zvířat‘ a ‚vlastnictví‘ mezi Prvními národy Kanady a Kanadskou vládou: případ smluvních vyrovnání mezi Denéji/Metisy a Kanadskou vládou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdílné konceptualizace ‚zvířat‘ a ‚vlastnictví‘ mezi Prvními národy Kanady a Kanadskou vládou: případ smluvních vyrovnání mezi Denéji/Metisy a Kanadskou vládou
Název v angličtině:
Different Conceptualizations of ‘Animals’ and ‘Property’ between First Canadian Nations and the Government of Canada: A Case Study of Agreements and Land Claims between the Dene/Métis and the Canadian Government
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Musálková
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marco Stella
Id práce:
101789
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kanadská vláda, První národy Kanady, diskurzivní boj, vlastnictví, 'divoká' zvířata, smluvní vyrovnání
Klíčová slova v angličtině:
The Canadian Government, First Nations of Canada, Discursive Struggle, Property, Wildlife, Agreements and Land Claims
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Musálková 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marco Stella 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB