velikost textu

Srovnání difamačního práva v České republice a ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání difamačního práva v České republice a ve Velké Británii
Název v angličtině:
Comparison of defamation law in the Czech Republic and the Great Britain
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Krouský
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10173
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Krouský 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Krouský 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Krouský 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB