velikost textu

Násilí v italské narativní próze 90. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilí v italské narativní próze 90. let 20. století
Název v angličtině:
Violence in the Italian narrative literature of the 1990s
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Lergetporer, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
Id práce:
101722
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma násilí v italské narativní próze 90. let 20. století je velmi časté a odráží nejen světový trend, ale má i svá národní specifika. Počátkem 90. let se politické a společenské poměry v Itálii výrazně změnily v důsledku pádu komunismu v zemích východního bloku, korupční aféry Tangentopoli, pádu první republiky a krvavých bojů státu s mafií, k tomu je třeba přičíst obecný vývoj v západním světě, kde vrcholí éra globalizace a boom informačních technologií a hyperkonzumní společnosti - to vše mění kontext vnímání násilí v porovnání s minulostí. Období 90. let z tohoto aspektu uzavírá rok 2001, kdy se obecný pohled na násilí změnil především vlivem teroristických útoků na USA.
Abstract v angličtině:
In the italian narrative of the 1990s violence appears frequently as echo of an intemational current, but also in form of a specific national trend. At the beginning of the decade the political and social situation in Italy had changed due to the fall of communism in Eastem Europe, the Tangentopoli corruption scandal, the fall of the First Republic and terrific conf1icts between the italian state and mafia. In addition we have to consider the culminating globalisation, technology and consumer process. All this strongly inf1uenced the actual violence perception in the period of the 1990s, which ends in our point of view with the terror attacks on the USA in 2001.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Lergetporer, Ph.D. 10.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Lergetporer, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Lergetporer, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Špička, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB