velikost textu

Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska
Název v angličtině:
Educators in the Service of the Throne. Private Teachers of the Austrian-Hungarian Imperial Heirs
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamila Mádrová
Školitel:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Id práce:
101666
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rakousko-Uhersko - následníci trůnu - pedagogové - korunní princ Rudolf - František Ferdinand d'Este - Karel I.
Klíčová slova v angličtině:
Austria-Hungary - heirs to the throne - educators - crown prince Rudolf - Francis Ferdinand d'Este - Charles I.
Abstrakt:
Abstrakt – Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko- Uherska Během dlouhé vlády Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a synovec František Ferdinand, ale kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Prasynovec Františka Josefa I., arcivévoda Karel František Josef, se vlády ujal ve vypjaté situaci během první světové války jako císař Karel I. Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy důležité vzdělání v jazycích a předmětech, které měl vládce územně rozlehlého a národnostně rozrůzněného státu ovládat: v historii, právu, ekonomii atd. Práce sleduje životní osudy učitelů, kteří docházeli na dvůr císařské a arcivévodské rodiny. Popisuje, jak vnímali své vznešené svěřence a jaké výhody, ale i těžkosti jim tato „dvorská služba“ přinášela.
Abstract v angličtině:
Abstract – Educators in the Service of the Throne. Private Teachers of the Austrian- Hungarian Imperial Heirs Several potential successors were growing up during the lengthy reign of Emperor Franz Joseph I. But two of them, the Emperor’s own son Crown Prince Rudolph and his nephew Franz Ferdinand, could never ascend to the throne due to their premature deaths. His grandnephew, Archduke Charles Franz Joseph, claimed the throne in the tense times of the First World War. For a would-be successor, not only military education was essential, but also language skills and such subjects as history, law and economy that the future ruler of a vast and ethnically diverse state was expected to have a good command of. This paper focuses on the lives of teachers who attended both the Emperor’s and the Archduke’s courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Mádrová 4.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Mádrová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Mádrová 196 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kamila Mádrová 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kamila Mádrová 142 kB