velikost textu

Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Czech Signs for Elementary Calendrical Units
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Fritz
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
101644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk, znak, kalendářní jednotka, měsíc, den
Klíčová slova v angličtině:
Czech sign language, sign, calendrical unit, month, day
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce (roční období, měsíce, dny). Práce vychází z jazykových dat shromážděných metodou elicitace provedenou mezi neslyšícími respondenty ze šesti měst ČR (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha a Zlín). Tento jazykový materiál je popsán z hlediska motivace zahrnující i lidovou etymologii. Práce se dotýká také tématu sociolingvistické variace a proto shromážděný jazykový materiál zahrnuje lexikální i fonologické varianty vázané na mluvčí pocházející z konkrétním měst nebo spadající do určité věkové skupiny. Kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce jsou s využitím odborné literatury porovnány s analogickými jednotkami v češtině. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to survey the signs of Czech sign language for basic calendrical units (seasons, months, days). The thesis is based on a set of linguistic data collected by the method of elicitation among deaf informants from six cities in the Czech Republic (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha and Zlín). The set of linguistic data is described from the point of view of motivation including folk etymology. The topic of sociolinguistic variation is also covered in the thesis, because the data include lexical and phonological variants connected to particular regions or age groups. The calendrical units in Czech sign language are compared to analogical lexical units in Czech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Fritz 7.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Fritz 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Fritz 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Klára Richterová 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB